Statistik och konkurser i Klippan

Vecka 5 - 2019

Konkurser vecka 5

1 st
Förändring från föregående vecka
Topp 10 branscher
Placering föregående vecka

Betalningsanmärkningar vecka 5

3 st
50,0%
Förändring från föregående vecka
Topp 10 branscher
Placering föregående vecka
1. Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet -
2. Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem 2
3. Skötsel och underhåll av grönytor -

Konkurser och betalningsanmärkningar i Klippan

Klippan hade denna vecka 3 betalningsanmärkningar. Detta är en ökning med 50,0% jämfört med förra veckans betalningsanmärkningar. Av alla företag som fått betalningsanmärkningar i Klippan denna vecka är den vanligaste branschen 'Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet', tätt följd av 'Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem'.

Under samma period gick 1 företag i Klippan i konkurs, vilket är en ökning med ∞.

Statistik från tidigare veckor

Företagens nya betalningsanmärkningar vecka 5

Total summa:
5 616 kr
Varav skatteskulder:
0 kr
Skatteverket stämmer av företagens skattekonto en gång per månad, därför syns bara nya skatteskulder var fjärde vecka i Kreditrapporten.
Exkluderat skatteskulder:
5 616 kr
391,3%
Förändring från föregående vecka

Fördelning av belopp

Fördelat på anmärkningstyp
BA - Ansökan om BF

Alla konkurser vecka 5

1. Fotohörnet i Helsingborg Aktiebolag (556592-0492)
I konkurs 2019-01-29 - Klippan
Omsättning 0 kr - 0 anställda

Topp 1 konkurser Januari

1. Fotohörnet i Helsingborg Aktiebolag (556592-0492)
I konkurs 2019-01-29 - Klippan
Omsättning 0 kr - 0 anställda
Kreditupplsynigar till fast pris