Statistik och konkurser i Uppsala län

Vecka 4 - 2019

Företagens nya skulder v. 4

Total summa:
4 444 634 kr
Varav skatteskulder:
0 kr
Skatteverket stämmer av företagens skattekonto en gång per månad, därför syns bara nya skatteskulder var fjärde vecka i Kreditrapporten.
Exkluderat skatteskulder:
4 444 634 kr
27,1%
Förändring från föregående vecka

Konkurser och betalningsanmärkningar i Uppsala län

Uppsala län hade denna vecka 165 betalningsanmärkningar. Detta är en ökning med 35,2% sedan föregående utgåva av Kreditrapporten. Av alla företag som fått betalningsanmärkningar i Uppsala län denna vecka är den vanligaste branschen 'Byggande av bostadshus och andra byggnader', tätt följd av 'Mark- och grundarbeten'.

Under samma period gick 5 företag i Uppsala län i konkurs, vilket är en minskning med -50,0%. Flest antal konkurser finns i branschen 'Datakonsultverksamhet'. Näst vanligaste branschen är 'Mark- och grundarbeten'.

Fördelning

BA - Ansökan om BF
Övrigt
Statistik från tidigare veckor

Antal konkurser v. 4

5
-50,0%
Förändring från föregående vecka
Topp 10 branscher
Placering föregående vecka
1. Datakonsultverksamhet -
2. Mark- och grundarbeten -
3. Partihandel med kläder och skodon -
4. Partihandel med övriga hushållsvaror -
5. Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor -

Antal anmärkningar v. 4

165
35,2%
Förändring från föregående vecka
Topp 10 branscher
Placering föregående vecka
1. Byggande av bostadshus och andra byggnader 4
2. Mark- och grundarbeten 3
3. Restaurangverksamhet 1
4. Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare -
5. Vägtransport, godstrafik 2
6. Värme- och sanitetsarbeten 14
7. Konsultverksamhet avseende företags organisation 7
8. Partihandel med virke och andra byggmaterial -
9. Golv- och väggbeläggningsarbeten 35
10. Byggnadssnickeriarbeten 11

Alla konkurser v. 4

1. Kimex AB (556647-3111)
Omsättning 81 659 tkr – Uppsala
2. HL Maskin AB (559042-8388)
Omsättning 11 597 tkr – Örbyhus
3. Mindxmedia AB (556976-7634)
Omsättning 3 330 tkr – Uppsala
4. BoldArc AB (publ) (556982-8220)
Omsättning 615 tkr – Uppsala
5. Commercify Scandinavia AB (559107-3027)
Omsättning 7 tkr – Uppsala
Kreditupplsynigar till fast pris