Integritetspolicy

Gäller från 2018-05-25

1 Vi bryr oss om din personliga integritet

Denna integritetspolicy förklarar hur den personliga information som AB Syna förvaltar används av oss. Den är till för att skydda dig genom att informera om vad för slags information vi samlar in, vad vi gör med den och vilka andra som kan ta del av den.

Här beskrivs hur AB Syna behandlar personliga uppgifter om individer som en följd av att du besöker eller lämnar ifrån dig personuppgifter till oss på webbplatsen kreditrapporten.se Policyn gäller även för eventuella personuppgifter som du skickar till oss via e-post.

2 Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi samlar in information om hur du använder vår webb-tjänst genom cookies och även när du registrerar dig för bevakning på webbplatsen kreditrapporten.se.

3 Varför samlar vi in denna information?

Cookies är filer med data som skapas på din dator när du besöker vår webbplats och används för att vi ska kunna förbättra vår site och service till dig och på det sättet försäkra oss om att du får mesta möjliga nytta av våra tjänster.

4 Tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller nyhetsbrevsystem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part för t. ex. marknadsföringssyfte.

5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

AB Syna lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

6 Uppsägning av bevakningsbrev

Om du inte längre vill få våra bevakningsbrev kan du avmarkera detta i mejlet.

7 Kontakt

7.1 Ytterligare information

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring datasäkerhet och integritet eller om det är någon information du saknar via info@kreditrapporten.se

AB Syna har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande kontaktuppgifter:

E-post: dso@syna.se

Adress: Syna Dataskyddsombud, Box 244, 201 22 Malmö.

7.2 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på info@kreditrapporten.se

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen på följande adress.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

8 Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

AB Syna kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy över tiden. Den vid varje tillfälle gällande Integritetspolicy finner du här.