Vad är ansökan om betalningsföreläggande?

För att fastställa en skuld hos Kronofogdemyndigheten ska man ansöka om betalningsföreläggande. Skulden ska avse pengar och att sista datum för betalningen ska ha passerat.

Betalningsföreläggande (= den summariska processen) handläggs av kronofogdemyndigheten. Betalningsföreläggande är ett förfarande för att göra en fordran utmätningsbar. Fordran ska avse pengar och ska vara förfallen till betalning. Borgenär (eller dennes ombud) ska lämna in en ansökan till kronofogdemyndigheten. En väsentlig del i den summariska processen är att svarande föreläggs att inom viss angiven tid skriftligen yttra sig över ansökan. Om svarande (gäldenären) bestrider föreläggandet ska sökande underrättas och om denne vidhåller sitt yrkande ska ärendet lämnas över till tingsrätten. Medger svarande kravet eller svarar denne ej på delgivningen inom angiven tid fastställer kronofogdemyndigheten fordran genom utslag i mål om betalningsföreläggande. Med utslaget som underlag kan sökande hos kronofogdemyndigheten begära att denne inleder ett exekutionsförfarande (utmätning m.m.).

vad-ar-ansokan-om-betalningsforelaggande
Är du intresserad av vilka företag som fått betalningsanmärkningar eller gått i konkurs? Gå till veckans betalningsanmärkningar och konkurser i Sverige.