Vad är återtagning resp. återtagningsförsök?

Återtagning av gods verkställs av kronofogdemyndighet och kan bl.a. avse avbetalningsköp. Förfaringssättet redovisas under två rubriker - gods påträffat respektive gods ej påträffat.

vad-ar-atertagning-resp--atertagningsforsok
Är du intresserad av vilka företag som fått betalningsanmärkningar eller gått i konkurs? Gå till veckans betalningsanmärkningar och konkurser i Sverige.