Vad är en företagsrekonstruktion?

Syftet med företagsrekonstruktion är att undvika att företag på obestånd med ekonomiska problem, som har bedömts ha möjlighet att överleva, går i konkurs. Företagsrekonstruktion beslutas av tingsrätt som också utser rekonstruktör.

vad-ar-en-foretagsrekonstruktion
Är du intresserad av vilka företag som fått betalningsanmärkningar eller gått i konkurs? Gå till veckans betalningsanmärkningar och konkurser i Sverige.