Vad är en konkurs?

Ett företag eller en person som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Den som har skulder kallas gäldenär den som inte fått betalt kallas för borgenär. Konkursansökan kan göras av både gäldenären eller borgenären.

Genom konkursbeslutet fråntas gäldenären sin rådighet över konkursboet. Innebörden av detta är att gäldenären inte får driva verksamheten vidare, inte ingå avtal mm. Förvaltningen av företaget tas istället över av konkursförvaltaren.

Förvaltarens grundläggande uppgift är att avveckla konkursboet (verksamheten) snarast möjligt och på ett sådant sätt att fordringsägarna (borgenärerna) får ut mesta möjliga av sina fordringar. Under avvecklingsarbetet är gäldenären skyldig att hjälpa konkursförvaltaren med allt som är nödvändigt för konkursboets förvaltning. Naturligtvis är gäldenären skyldig att lämna upplysningar om företagets totala egendom. Gäldenären är också upplysningsskyldig när det gäller tillgångar som kan finnas utomlands.

vad-ar-en-konkurs
Är du intresserad av vilka företag som fått betalningsanmärkningar eller gått i konkurs? Gå till veckans betalningsanmärkningar och konkurser i Sverige.