Vad innebär tredskodom?

Tredskodom är en av domstol fastställd dom mot den part som av tredska (motsträvighet) uteblir från förhandlingen eller okynnesbestrider en ansökan om betalningsföreläggande.

vad-innebar-tredskodom
Är du intresserad av vilka företag som fått betalningsanmärkningar eller gått i konkurs? Gå till veckans betalningsanmärkningar och konkurser i Sverige.