Köp borgenärsrapport

Se vem som inte fått betalt

Rapporten visar alla företag som har tagit hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in en skuld mot andra företag de senaste 12 månaderna.

Här ser du vilka företag som har problem med att få betalt, utifrån hur många ärenden som varje företag lämnat till Kronofogden.

Vill du begränsa resultatet till färre företag?
Ändra minsta och högsta antal fordringar i formuläret.

Gör ditt urval

Gör ditt urval i företagsdatabasen

Urval baserat på data från 2020-08-03.

En borgenär är den som har en fordran på någon

Borgenären är vanligtvis den som lånat ut pengar, men även en säljare som inte fått betalt kan betecknas borgenär. Ett annat namn för borgenär är också fordringsägare, d.v.s. den part som äger skulden gentemot en annan.

Motparten till borgenären är gäldenären, vilken har mottagit pengar, varor eller tjänster i en affärsuppgörelse och därmed också har ett krav på betalning riktat mot sig.

Kreditrapportens borgenärsrapport ger dig alla företag som är eller har varit borgenärer i affärsuppgörelser där borgenären anlitat Kronofogdemyndigheten för att driva en fordran eller skuld mot ett annat företag. Rapporten ger dig således ett urval av företag som vid något tillfälle haft problem med att få betalt av andra företag.

Läs mer om ansökan om betalningsföreläggande.