Kontrollera företag med tillfälliga skatteanstånd

Se vilka företag som är med i Anståndsregistret

Vi har hela listan

Använd vårt Anståndsregister för att kontrollera hur mycket varje företag har i tillfälligt anstånd på skatter och moms. Här kan du ta reda på om dina kunder finns med bland företagen som skjutit upp inbetalningar av skatter och moms.

Nyhet Ingen minimigräns vid beställning!

För tillfället har drygt 15% av konkursade bolag gällande tillfälliga skatteanstånd.

Regeringen har gett företag som befinner sig i en svår ekonomisk situation möjlighet att skjuta upp beslutade inbetalningar av skatter och moms under en viss tidsperiod. De tillfälliga anstånden har beviljats av Skatteverket sedan Coronapandemins början till och med 11 september 2023.

Tillfälliga anstånd löper successivt ut, vilket innebär att företagen efter en viss tid blir tvungna att betala tillbaka sina uppskjutna skulder. De som inte kan betala riskerar att gå i konkurs.

Väldigt många företag är nu inne i sin återbetalningsperiod. 1 november 2023 hade 18 000 aktiebolag fortfarande skjutit upp 43 miljarder i inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter. Det är en stor kreditrisk för dig som fakturerar dina kunder.

Se vilka av dina kunder som har anstånd

Ladda upp en excel-fil med organisationsnummer och få tillbaka en fil med vilka företag som har ett tillfälligt anstånd. Du kan i filen se vilket belopp, eller ”anstånds-skuldsaldo”, de har just nu. Priset är från 5 kr per företag.

Vill du kolla upp bara ett företag?

Om du vill se tillfälliga anstånd för ett enstaka företag är det enklaste att köpa en Kreditupplysning Standard eller Maxi för bolaget i fråga.

Sök upp företag och köp Kreditupplysning Standard för att se tillfälliga anstånd.

Köp kreditupplysning

Ladda upp din företagslista

Här laddar du upp din företagslista direkt från datorn, betalar med kort och får svaret direkt.
Vi kontrollerar alla företagsformer utom enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Du får följande information om varje företag.

  • Uppskov ja/nej
  • Uppskjutet belopp
  • Uppskovsdatum
  • Säte/kommun/län
  • Postadress
  • SNI (branschkod)
  • Status (verksamt, konkurs, fusion etc)

Pris anståndskontroll

Priset för kontroll mot Anståndsregistret är lägre ju fler företag som kontrolleras per beställning.

Antal företag
Pris per företag
1-99 20 kr
100-599 10 kr
600+ 5 kr
Prisexempel
  • 10 företag á 20 kr — 200 kr
  • 100 företag á 10 kr — 1000 kr
  • 1000 företag á 5 kr — 5000 kr

Moms tillkommer på samtliga priser.

Helt konfidentiellt

Din beställning är konfidentiell och vi behandlar inskickade företagsuppgifter säkert. Inskickade listor och företagsnamn används endast för behandling av er order och raderas efteråt från våra system. Era kundregister, prospekt, CRM-listor eller vilken källa en beställning än gäller behandlas krypterat och säkert i våra system och kommer inte att föras vidare.

Ladda upp lista

Vi accepterar Excel (*.xlsx) och kommaseparerade textfiler (*.csv). Filen behöver bestå av minst en kolumn som innehåller företagens organisationsnummer.

Vill du göra ett annat urval?

Är du intresserad av alla företag i listan, en viss region eller enstaka branscher? Vi hjälper dig!

Kontakta oss på info@kreditrapporten.se eller 040 - 25 85 00.