Kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning? Vi förklarar och visar vad en kreditupplysning innehåller.

En kreditupplysning är en rapport som innehåller information om en persons eller ett företags ekonomiska situation och kreditvärdighet.

Denna rapport används ofta av banker, långivare, hyresvärdar och företag för att bedöma kreditrisken innan de beviljar lån, kredit eller ingår ekonomiska avtal.

Vanlig information i en kreditupplysning

Personlig information

 • Namn, adress och personnummer (för privatpersoner) eller organisationsnummer (för företag).
 • Tidigare adresser och ibland kontaktinformation.

Kreditinformation

 • Information om befintliga krediter och lån, inklusive kreditbelopp, kreditlimit och återbetalningshistorik.
 • Uppgifter om eventuella betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden.

Ekonomisk historik

 • Inkomster, lån och skulder.
 • Företags ekonomiska rapporter, som årsredovisningar och balansräkningar.

Betalningsanmärkningar

 • Registrerade anmärkningar om missade betalningar, obetalda skulder och eventuella rättsliga åtgärder relaterade till obetalda skulder.

Kreditklassning

 • En numerisk poäng eller betyg som sammanfattar risk och kreditvärdighet baserat på informationen i kreditupplysningen. Ju högre klassning, desto bättre kreditvärdighet.

Hur används kreditupplysning?

Här följer några exempel på vem som drar nytta av kreditupplysning och hur de använder informationen.

Företag

Företag vill minimera sin kreditrisk samtidigt som de maximerar sin möjlighet att göra affärer. Då är kreditupplysning ett viktigt verktyg för att kunna avgöra om kunder och samarbetspartners har en solid betalningsförmåga , och en vana att betala i tid.

Banker och långivare

Banker och långivare använder kreditupplysning och kringtjänster för att bedöma risken innan de beviljar lån eller kreditkort till företag eller privatpersoner.

Hyresvärd och fastighetsägare

De som hyr ut lokaler, bostäder eller lagringsplats behöver ofta kontrollera en potentiell hyresgästs betalningsförmåga och historik innan de ingår hyresavtal.

Vad bör finnas i en komplett kreditupplysning?

Det finns kreditupplysningstjänster av olika kvalitet. En bra kreditupplysning bör innehålla en omfattande och detaljerad uppsättning av information som ger en tydlig bild av en persons eller ett företags ekonomiska situation och kreditvärdighet.

Här är de viktigaste komponenterna som bör finnas med i en kreditupplysning för att den ska vara effektiv och användbar. Dessa och fler tjänster hittar du i kreditrapporten.se eller syna.se.

För privatpersoner

Personuppgifter

 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Adress och tidigare adresser

Ekonomisk information

 • Inkomstuppgifter
 • Tillgångar
 • Fastigheter

Betalningshistorik

 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden

Juridisk information

 • Uppgifter om eventuella rättsliga åtgärder, såsom skuldsanering, konkurs eller utmätning
 • Domar och tvistemål

Engagemang

 • Nuvarande och historiska engagemang i företag och organisationer

För företag

Företagsuppgifter

 • Fullständigt namn
 • Organisationsnummer
 • Säte, Adress och tidigare adresser
 • Skatteregistrering

Kreditvärdighet

 • Kreditklassning och historik
 • Obeståndsrisk

Ekonomi

 • Senaste årsredovisningar
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Inbetalda skatter och avgifter
 • Tillfälliga skatteanstånd

Betalningshistorik

 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden

Styrelseinformation

 • Styrelsemedlemmar
 • Funktion i styrelsen
 • Historisk styrelse
 • Verklig huvudman

Juridisk information

 • Uppgifter om eventuella rättsliga åtgärder som konkurs, företagsrekonstruktion eller utmätning
 • Domar och tvistemål

Hur kommer jag igång med kreditupplysning?

Köpa kreditupplysning

Man kan köpa enstaka kreditupplysningar om man har ett litet behov och bara tar några upplysningar om året , eller teckna abonnemang om man har större behov och kanske gör kreditupplysning dagligen. Köp kreditupplysning i Kreditrapporten, eller sök företag för kreditupplysning.

Kreditpolicy

Om du fakturerar dina kunder för varor och tjänster och samtidigt ger kredit bör du fundera över din kreditpolicy. Läs mer om hur man sätter upp sin kreditpolicy.